Khi Vinh H峄峜 To谩n L峄沺 1 !!!

image Khi Vinh H峄峜 To谩n L峄沺 1 !!!

@SunyNguyen-wc9jx n贸i: 1 + 1 = V馃槀馃槀馃槀
@giahungnguyen2106 n贸i: 1+1=2
@ThuongNguyen-nr4ub n贸i: Bang馃槄B岷眓g 2
@caoducsycaoducsy-7414 n贸i: 1+1=V 脿
@caoducsycaoducsy-7414 n贸i: V = 5
@FffggDfffg n贸i: V=5 1+1=5馃槀
@user-vp6hp5hw1g n贸i: 1+1=2
@sontunglehoang3398 n贸i: V=5 1+1=5 ????????????
@user-zn2qk7iv7f n贸i: 2
@chippiquynh99999 n贸i: V l脿 5 th岷 l脿 1+1=5=)))))
@VinhNguyen-fk5hj n贸i: 1 + 1 = 2
@user-ze5un8bp6h n贸i: 1+1=2
@user-js5ll8pu2h n贸i: 1+1=2馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒馃槒鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳鉂も潳
@phatgia365 n贸i: 1+1=5:)( V l脿 5 trpng s峄 la m茫) :)))
@havu3811 n贸i: 1+1=3:)
@havu3811 n贸i: 1+1=鉁岋笍
@ngocthetruongthi5735 n贸i: Ua g矛 v芒y鉂も潳馃槀馃槀馃槀
@sangchau1551 n贸i: 1+1=2 m脿 ra ch峄 V?????
@tuongvynguyen4019 n贸i: 1+1=2 m脿 anh vinh
@HongLauVu n贸i: H岷 anh vinh anh satama b谩i ph峄 anh馃槀馃槀馃槀馃槀
@TuanHaiPhan-db1nh n贸i: 1+1–2
@onm6731 n贸i: (_/)
( ‘ ‘ )
(=鉂
@KayoRed n贸i: V= 5 = 1+1=5馃槰馃え
@jfhfgghhhr n贸i: 1+1=3:)
@KayoRed n贸i: 膼煤ng
@VuVuongTonBao2015 n贸i: 2
@My_channelx n贸i: K铆 hi峄噓 v trong s峄 la m茫 l脿 5 m脿 膽芒u ph岷 2 ou II m峄沬 煤ng
@quiduongthi9757 n贸i: 1+1=v
@haiho2756 n贸i: 1 + 1 = 2 c啤 m脿 1 + 1 = v
@haiho2756 n贸i: L岷 v岷瓂 anh Vinh 馃槄馃槄
@VuongNguyen-dr8ki n贸i: 馃槀he
@thanhtruonghoang2407 n贸i: 1+1=6
@user-be7td4nr9k n贸i: N贸 k锚u 1+1 =4
@user-be7td4nr9k n贸i: M峄峣 ng瓢峄漣 em tui ngu
@thanhthaole1286 n贸i: V馃槀馃槀馃槀馃槀
@thinhlong4270 n贸i: 2 ma anh vinh
@HABACH26285 n贸i: Khi vui h峄峜 l峄沺 1
@namlamson8653 n贸i: 1+1=2
@TruongPhuinh-wl5xu n贸i: 4
@kiettuan9427 n贸i: ?????
@user-sn1bj4lj1n n贸i: Da so 2 nhu the ne
@HanLehogia n贸i: 11
@tuanngo8085 n贸i: 1+1=10. 1+1=2
@HoangDieu1612 n贸i: 馃槀馃槀馃槀馃槀1+1=2
@user-zl8hb9bt7f n贸i: 2
@anleantifanhocgioi n贸i: 1 + 1 = v:)))
@camnguyennguyenthi4198 n贸i: V岷瓂 em 膽峄 膬n 10 C t锚 m峄檛 c芒u h峄廼 n岷縰 膬n gi岷 膽峄 em g峄峣 anh b岷眓g c峄 b岷﹜ nh芒n 1000 b岷眓g m谩y
@Vy-jyior166 n贸i: What. 1+1=2 m脿 ghi v:))))) 膽煤ng hong mn mn th岷 膽煤ng cho xin 1 like nhen <
)
<
@user-cv2ek9im7m n贸i: Ch岷痗 l脿 v岷 hai ng贸n tay m脿 ki峄僽 k bi岷縯 v岷 馃檪
@user-cv2ek9im7m n贸i: M脿 nh矛n n贸 gi峄憂g s峄 la m茫 馃檪
@user-zj1wg4ly4k n贸i: 3
@user-tt6hw6ck4t n贸i: 2
@TuLe-qs4dr n贸i: 1 +1= 3鉂ゐ煒
@user-cv2ek9im7m n贸i: 1+1=3 馃槀
@OppoOppo-mg9de n贸i: B岷 th芒n tui t锚n Vinh 馃槉
@Huy8y57 n贸i: v=5
@7igertr1982 n贸i: C谩i g矛 v岷瓂
@tanghuem2403 n贸i: 1 + 1 = 11馃槀
@hoangthuy7089 n贸i: 1+1=2 ch峄 膽芒y l脿 V 脿馃槄
@ANH.EM.Wibu. n贸i: 啤 膽芒y l脿 to谩n c峄 thi锚n t脿i ti岷縩 s末 m脿 1+1=?ai bi岷縯 ch峄 m矛nh v峄沬 ho岷穋 like c农ng 膽瓢峄 馃槆馃槆
@taoto8342 n贸i: 1 + 1 =2馃槉鉂
@SunyNguyen-wc9jx n贸i: Ch铆nh x谩c馃槉馃槉馃槉
@diephoang3292 n贸i: 1+1=v sai
@fanmeuchanel76 n贸i: anh vnh mac cuoi v chuoi
@quan4756 n贸i: 1+1=V馃槷
@Hoaivong3467 n贸i: Vinh 1+1=2
@duykhangtran2668 n贸i: 馃槀馃槀馃槀
@duykhangtran2668 n贸i: 馃憥馃憥馃憥馃憥馃徔
@duykhangtran2668 n贸i: 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@user-zv3ev2wz6k n贸i: M峄檛
@khuyvu2899 n贸i: 1+1=2
@Tuenhi761 n贸i: S峄 g矛 v岷瓂
@user-cv2ek9im7m n贸i: V ( s峄 la m茫 ) = 5
@GiangLe-jy1vg n贸i: 1+1=V ????
@ogiang9697 n贸i: 鉁岋笍鉁岋笍鉁岋笍鉁岎煆
@user-pq8tm3jo8w n贸i: 2
@thao2pham834 n贸i: 馃帀馃帀馃帀馃帀馃帀馃槀
@NgocHaBui-dh6hg n贸i: Vinh 膽ang b峄 膽i锚n 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@LuanChu-zm5sz n贸i: Anh vinh 啤i 1+1=hai ng贸n l脿 sai r峄搃 anh th矛 ph岷 l脿 1+1=2 ch峄
@haang6937 n贸i: 1+1=2 ngu
@user-cv2ek9im7m n贸i: 1+1=3 m脿 馃槇馃槇馃槇
@KhaNguyen-ym7jb n贸i: 1+1=2 anh vinh 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@user-of2ue4yv7c n贸i: 1+1=2
@nhanthanh8787 n贸i: 1+1=1
@user-hb3ow4dg9i n贸i: H岷 H谩n saitama k锚u b岷眓g 2 m脿 anh Vinh ra b岷眓g ch峄 V v茫i c岷 膽煤ng l脿 H岷 H谩n m脿 H岷 H谩n!!!!
@PingCamacho-nf2ez n贸i: 1+12
@HanhPhi979 n贸i: 1+1=5馃槀
@user-of3gj1mk7r n贸i: 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@thamtranthi4542 n贸i: 1+1=2 nh茅 VinhMC
@NhanTran-ni1cy n贸i: Uhhhhhhhhh
@thanhphuocnguyen4136 n贸i: 1+1=V
@ngocphuongdinhthi31 n贸i: 锚 m脿y 膽i h峄峜 kh么ng
@Nhoiange n贸i: 1+1=11
@minecraft-ep5ry n贸i: 2
@aliobaid3869 n贸i: 1+1=2
@user-ct1vl8xh8m n贸i: I didnt 馃槉馃槉馃槉馃槉馃槉馃槉馃槉馃槉
@buithikieuloankieu9119 n贸i: 脕 膽霉
@NgocVNPin n贸i: V = 2
@johnaltairemejares2448 n贸i: Noob 1+1=2 hahahahaha馃槀 馃槕
@thichinnguyen2864 n贸i: Anh vinh l脿 g矛 m脿 l脿m to谩n nhanh v岷瓂 馃槀馃槀馃槀馃槀
@ThienNhan3005 n贸i: Sai r峄搃 b岷眓g 2 ch峄 Vinh
@ThinhNguyen-bk8rq n贸i: V trong s峄 la m茫 l脿 5 m脿
@user-cv2ek9im7m n贸i: Ch岷痗 l脿 v岷 2 ng贸n tay 膽贸 b岷 馃檪
@nhunguyenthituyet6724 n贸i: Em t锚n vinh d峄 l脿 h貌i 膽贸 em r岷 kh么n khi gi岷 1+1
@thanvo2808 n贸i: 2鉁卾鉂
@thutruong1344 n贸i: 馃槀馃槀馃槀馃槀
@IamDarkBloxd n贸i: 峄 sao 1+1=V
@pedroalmojera1435 n贸i: 1+1=2
@pedroalmojera1435 n贸i: 馃槻馃槻馃槸馃槸
@JessicaBorriello-th9ry n贸i: 1+1-2
@aole5878 n贸i: Anh vinh stm
@Blackpink28836 n贸i: 1+1=2 m脿
@soya1523 n贸i: 1+1=2
@GiyamOlso n贸i: 2
222222
@HanhNguyen-xr1nj n贸i: 1
@xole6815 n贸i: 1+1=2
@HaTran-fi2vn n贸i: 1+1=5
@lethithungan96 n贸i: 1+1=2
@thanhhuyennguyenthi7583 n贸i: 1+1=5 h岷 anh v末nh lu么n馃槀馃槀馃槀馃槀
@wahid-ch5ps5qz5v n贸i: 1+1=2 ?
@khangpham9493 n贸i: 1+1=2 m脿 v
@minhtrietnguyen5650 n贸i: S峄 la m茫 膽贸 anh vinh 啤i
@jansicjif26814 n贸i: One plus one Equal five? 馃槉馃槄馃槀
@NhuPham-jy6lw n贸i: O鈦燺鈦爋
@user-ug9ll2kz4u n贸i: 袙邪邪泄馃馃
@ngoannguyen2686 n贸i: L贸p 1
@NgocThao-uh2mu n贸i: Ko 22222222222222
@loanpham1500 n贸i: 2
@sahirasalsabila6982 n贸i: Ya Allah ko gitu aja da bisa berarti kalah dong sama adek ku sama aku
1+1=2
1+1=11
@lhamjavnorovsuren8167 n贸i: 2
@doanluong3097 n贸i: v茫iiiiiiiiii
@caominh-sd5wp n贸i: v=5
@caominh-sd5wp n贸i: 1+1=5 脿
@elenaanton7390 n贸i: 1+12
@uyendayyy209 n贸i: 岷 thu岷璽 b脿i vi岷縯 hai v茫i馃コ馃ぉ
@nhanang9827 n贸i: 2vc
@_cat–yz7ye n贸i: 协褌邪 褉褍褋褋泻邪褟 锌械褋薪褟馃拃
@HelloAlyVN n贸i: V=5
@MylinhNguyen-vd8yo n贸i: 1+1=2
@margaritasedurifa4560 n贸i: 馃馃馃槀馃槀馃槀馃槆馃槆 hahaha
Masaja
@thanhhongnguyen4815 n贸i: d脿2
.n
@TahaTaha-hb7vv n贸i: 2 ist es und nichts anderes 1 1 + 1 und 2 dummkopf
@user-mk1vl1um6s n贸i: 馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@duongtung926 n贸i: Gio qu谩 Anh Vinh oi
@CarlosRodrigues-oi9oi n贸i: Whats the name of this music?
@quangthanh510 n贸i: 1+1=10000000009990
@UtNguyen-vc7dt n贸i: 1+1=11馃槑馃憤
@naatyviana2400 n贸i: 222
@minhsonnguyenbinh6171 n贸i: 鉁湳鉁 啤 anh vinh tr啤i b岷眓g saitama v脿 b岷眓g 2 sao vi b岷眓g. Ch峄. V 岷 h岷璽 膽谩y
@hshdsgsg3625 n贸i: 1+1=vinhMC
@minhnguyenanh3938 n贸i: 1+1=V:))馃ぃ馃ぃ
@QuynhTran-qy4xl n贸i: Anh vinh h岷 h岷
@stf_phuonganh n贸i: 1+1=2
@LUCAS2571 n贸i: 2
@LUCAS2571 n贸i: 1.1
@DungNguyen-gr2en n贸i: 2
@thanhmai2810 n贸i: B岷眓g 2 ch峄煓
@vantoanha1823 n贸i: 1+1=V = Vinh MC 峄 g矛 k矛 v岷瓂
@mkhatoon1334 n贸i: 1+1+2
@V_thedrone-eater n贸i: It's like you have a friend that's not even the same level of smartness as you
@Londonday210 n贸i: Yes they are not smart than mario 馃槀
@laryssinhasantos3671 n贸i: 100
@vichairfactory6886 n贸i: Anh vinh 啤i
@anhkietnguyenhuynh7537 n贸i: Top m峄檛 c峄檔g m峄檛 b岷眓g hai 膽煤ng kh么ng bi岷縯 n峄痑
@hungphong4420 n贸i: 1+1
@hungphong4420 n贸i: 1+1=
@LinhNguyen-jm6xb n贸i: 1+1=3
@trongnghianguyen2545 n贸i: 1+1=2
@angelbzh29 n贸i: 馃槏馃槏
@pt_gaming241 n贸i: Em h峄峜 l峄沺 1 cx ngu l岷痬
@user-cv2ek9im7m n贸i: H峄搃 l峄沺 1 c么 c贸 g峄峣 t么i l锚n l脿m b脿i , t么i ghi 5-3=4 馃檪
@fatoseryigit2052 n贸i: 2
@trucgiangpham2406 n贸i: 1+1=2
@girlietan6504 n贸i: For upcoming Valentine's date gusto nya lang tlaga ng mga co ko n yung san Juan city contact numb as if you have received this message was automatically whenever a taCot you have any locals in this email is awake and read this email is intended for the vocals are going through something that you
@girlietan6504 n贸i: Hfudt. Yung babae kanina sa mga pinsan ko mksg. Unang hirit kitchenette with fridge at sa lahat ang hirap naman kasi si president of on you tube vector tapos n agad. ng
@girlietan6504 n贸i: 1+1=V 馃ぃ馃ぃ. i,m. Easy. Boy
@taphubui7345 n贸i: ch峄漣 2 m脿 ch峄 5 la m茫
@trongnhano7347 n贸i: C贸 ngh末a l脿 1+1 =5
@trongnhano7347 n贸i: V l脿 5
@dungdo7713 n贸i: s么虂 m芒虂y ma虁 cu虄ng kh么ng bi锚虂t no虂 la虁 s么虂 2 ma虁 vi锚虂t ch瓢虄 v
@Vedantvij143 n贸i: 1+1=2
@quangthangquach2159 n贸i: No
@nhanthi2430 n贸i: Saitama ki峄僽 tr峄漣 啤i c峄﹗ t么i ch峄漣 啤i
@tienminhchu2431 n贸i: 膽煤ng l脿 con trai c峄 ta
@ngodaubun6874 n贸i: V茫i V l脿 5 v岷瓂 1+1=5
@DiepNguyen-tn4lu n贸i: 1+1v
@gerela5306 n贸i: no no no 1+1=2
@ngocnguyenbao745 n贸i: 1+1=2銉(鉂鈺光棥鈺)锞夛緸鈾ワ笌鈾ワ笌鈾ワ笌鉂⑩棩 鈥嵦娐诽娾ヂ疤┨ニ毺┨┨ネ櫬疤┨モヂ诽娾嵦 鈾 掳泰胎藲泰泰胎蜋掳泰胎 路蜋*泰泰蜋藲泰胎泰胎*泰泰胎蜋路泰泰胎蜋*泰泰胎蜋藲泰胎泰胎*泰泰蜋鈥 掳泰胎藲泰泰胎蜋掳泰胎 鈾 鈥嵦娐诽娾ヂ疤┨ニ毺┨┨ネ櫬疤┨モヂ诽娾嵦
@clareabcede5899 n贸i: It's 2
@LyTran-ok7sv n贸i: 1 + 1,6 = – x = 2 –
@user-by9bs7yw6z n贸i: 1+1=2
@alexondo7768 n贸i: 1+1=2馃
@QuocThinh-273 n贸i: 1+1=2 m脿 1+1=鉁岋笍
@slametslamet1044 n贸i: 1+1+2
@bokhung3047 n贸i: inhmc
@bokhung3047 n贸i: vinhmq
@chienminh9950 n贸i: 1+1=v 馃槇馃槇馃槇馃槇馃槇馃槇馃槇
@chienminh9950 n贸i: 1+1= v
@NgocAnhNguyen-ec1tz n贸i: 峄 g矛 v岷璱
@samael1095 n贸i: hahahahahahhahahahahha
@chkbgchkgggi1983 n贸i: V th谩n t峄 B岷眓g n膬m
@chiennguyenngoc2616 n贸i: 1+1=2
@thuydungangthi842 n贸i: Ngu = 2
@khoiaduon68 n贸i: tao ch峄媢 m脿y l脿m s瓢 ph峄
@MostlyNoobYT n贸i: 11
@mrtuan7384 n贸i: H岷 h谩n anh vinh v脿 qu谩 b贸 tay
@dungphanhuyen191 n贸i: 岷 th岷
@namnguyen-fz9tj n贸i: 1+1=5 = I+I=V
@ngocgiaotv4402 n贸i: sao anh vi岷縯 ch峄 g矛 v岷瓂 s峄 2 m脿 Anh H岷 H谩n馃槅馃槅馃槅
@tiensam7178 n贸i: 馃ぃ馃ぃ
@lienkim7904 n贸i: No 1+1=v
@lienkim7904 n贸i: 1+1=2
@francheskaemmanuelramos3568 n贸i: V
@dinhaimychi n贸i: 2 kh么ng ph岷 v
@wildanpanto n贸i: Dua jari tapi 2馃挴馃挴馃挴馃挴馃挴馃挴馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤馃ぃ馃槀馃槄馃槀馃槄馃槀馃槀馃ゴ馃馃槅馃ぃ馃槄馃鉁嶏笍鉂撯潝鉂撯潝鉂撯潛
@DungTran-mf9vu n贸i: 2
@hoatruong9209 n贸i: 1+1=v t+
@FfFf-bl4yx n贸i: L峄沺 1 c农ng gi岷 膽c 谩 a
@linhtran3180 n贸i: Ch峄 v trong s峄 l脿 m茫 l脿 s峄 5
@tamnguyenvan6896 n贸i: 2
@monma6229 n贸i: a n锚n cho b脿n tay v矛 ch峄 V l脿 s峄 5la m茫
@fadhidegdofusjfosuenfoys5e71 n贸i: 1+1=2
@beat222 n贸i: V l脿 5 1 c峄檔g 1 =5
@nitran7955 n贸i: 2
@thanhrio6934 n贸i: To谩n h峄峜 c峄 vinhmc l峄沺1
@user-it9sh4iz6m n贸i: 2
@khangdayyni2011 n贸i: 脻 岷h l脿 1+1=5 媒 m脿=)))
@user-cv2ek9im7m n贸i: T么i ngh末 岷h v岷 2 ng贸n tay 馃檪
@MisterSleepySnorlax n贸i: Jedj
@nhatthongphan3222 n贸i: 岷 qu谩 膽i
@HaiAnhEm123 n贸i: 1+1=2
@huuthangphan8515 n贸i: C峄 n脿i 峄 l岷 l峄沺 m脿 th么i 馃槀馃槀鉁
@numberShortsTv n贸i: 1 + 1 = 2
@Thanderemporer n贸i: Ha ha Ha Ha Ha 馃槀
@quyenchau8074 n贸i: Anh gioi qua馃槀馃槀馃槀
@huongmaithi4888 n贸i: c贸 l脿m 膽瓢峄 ph茅p chia ko
@NotEliseRobloxOfficial n贸i: 1+1 茅 2
@smartybhaigamerff n贸i: 1+1=2
@ronnyrahn2189 n贸i: 2
@vanhoavu8629 n贸i: 峄 b岷眓g 2 m脿
@trinhbui5408 n贸i: Anh Vinh 啤i s峄 2 ph岷 l脿m nh瓢 d岷 2 ah l脿m gi峄憂g satama l脿 nh瓢 d岷 V ng瓢峄漣 ta L脿m nh瓢 v岷 2 t脿o lao !!!!
@milky687 n贸i: Bro just count ur fingers now you know the answer from math xd-
@trantrongkhanhkhanh8471 n贸i: V=5 馃槀馃槀馃槀馃槀
@thalitapaula7326 n贸i: Kkkkkkkkkkkkkkkkkk
@bettacanh4391 n贸i: 1+1=2 么ng 啤i
@mael8950 n贸i: IS 2 ez
@aycabayram3879 n贸i: one who 1+1=2馃ぃ馃槀馃ぃ馃槀
@canhoan1009 n贸i: Anh vinh h峄峜 L峄沺 1 To谩n L脿 s峄 hai L脿m d瓢a th岷 n岷 2 m脿 s峄 hai l脿m d瓢a d岷 ch峄 v t脿o Lao
@canhoan1009 n贸i: T脿o Lao
@canhoan1009 n贸i: Anh Vinh 茽i H峄峜 L峄沺 1 h峄峜 to谩n L脿 s峄 hai L脿 s峄 hai d瓢a d岷 2t峄盿 nhi锚ng s峄 2 L脿m d瓢a ch峄 V
@phuongtv7093 n贸i: 1+1=2
@eron9279 n贸i: 馃く馃挴馃じ馃じ馃馃馃ぜ馃シ
@36.viettrinh43 n贸i: 1+1=3
@user-qq3ge2wn5x n贸i: 袧褍
@noob-ip5df n贸i: 1+1=22
@Fert123 n贸i: 1+1=2
@SangTaoDIYShop n贸i: 馃槒馃槒馃槒馃槑
@haphuong3318 n贸i: 2
@tanphan9439 n贸i: L峄沺 1 r霉i c貌n m脿 kh么ng bi岷縯 1+1:(((((((
@VuiHoc-pj1fq n贸i: Vinhmc ra1+1b岷眓gv
@phuongdung846 n贸i: 2 c啤 m脿
@evanstran4549 n贸i: 馃く馃く馃く馃く
@axelyael124 n贸i: 1+1=2
@sonlehoang1248 n贸i: 馃槑馃槑馃槑
@hungdoan5564 n贸i: 1+6=7
@user-vz9uk7jc9u n贸i: 1+1=2
@yenvu6359 n贸i: Gi峄廼 gh锚
@tenkhong7997 n贸i: 1=12
@ting_tang_rb n贸i: 1+1=馃枙
@04.nguyenngocvananh87 n贸i: 1+1=2
@rgdiw2rc4hcu4h n贸i: How is That Hard
its 2 EASY
@chandrakantpathak5832 n贸i: 1 + 1 = 2 you don鈥檛 know 馃槕馃槷馃槮
@nhuson2088 n贸i: B岷眓g monday
@oucthuan6358 n贸i: 1+1=3-1=? :))))))
@tuphamvan1190 n贸i: B膬ng 2 m脿
@mynguyen6949 n贸i: V茫i m峄檛 c峄檔g m峄檛 b岷眓g 5
@vyhoang5025 n贸i: 10 膽i峄僲 lu么n anh vinh 啤i
@langtran6016 n贸i: C谩i 膽贸 l脿 5 m脿
@trannhuynhh809 n贸i: Fufhhjkjjjjkkhnh12gg N岷縰 anh m岷璸 + 1 = 2 m脿 Anh 啤i m峄檛 c峄檔g m峄檛 b岷眓g hai m脿
@jjsjskskjsjsksk2603 n贸i: ao that day
@taitrananh5507 n贸i: V 馃槑
@andytruong8047 n贸i: 1 + 1 = 2
@thuhoang5761 n贸i: 2 m脿 a
@nguyentony1265 n贸i: M峄檛 c峄檔g m峄檛 m脿 d啤 hai ng贸n tay馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@tuanphamcong1179 n贸i: 2
@khanhhoquoc5577 n贸i: 1+1=3
@8b-thuylinh967 n贸i: 1c峄檔g 1 b岷眓g 2 膽煤ng kh么ng anh Vinh 馃槖
@vamoosegubbins1404 n贸i: ;_;
岷 ma
@skxj9833 n贸i: 2
@kgeorge3697 n贸i: You dond no +
@user-gz4nz9bx4s n贸i: 袧械薪邪胁懈卸褍 屑邪褌褘 褟 褌械斜褟 胁褘斜褜褞 袝褋谢懈 褌褘 斜褍写械褕褜 褌邪泻 屑邪褌褞泻邪褌褜褋褟 袦薪械 胁芯芯斜褖械-褌芯 35 谢械褌 褌褘 锌芯薪褟谢 屑械薪褟 锌芯薪褟谢
@tranthai3925 n贸i: Gi岷 峄 c谩c ph茅p t铆nh 1 +1= 2 膽煤ng r峄搃
@josephstalin9112 n贸i: Fdb_1_1_2_2_4_9
@sedoygmvainglory8110 n贸i: 馃槑馃槑馃槑馃槑馃槑馃槒馃槒馃槒馃槒 2馃ぃ
@sedoygmvainglory8110 n贸i: 协褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝褝 2. 200
@KhoaNguyen-kd9fo n贸i: 1+1=5 (ch峄 s峄 la m茫)
@_zilola_7909 n贸i: 馃挆馃崜馃嵐馃嵀馃崼馃崏馃崺馃挭鉁嶏笍馃檹鉁煠︷煆凁煠葛煈
@thucute2k15 n贸i: 1+1=2
@nabbeathichfanandtraicay n贸i: Oh 膽峄慽 v峄沬 anh Vinh l脿 d峄 l岷痬 , d膬m ba c谩i ph茅p t铆nh l峄沺 1 =)))
@daisyamikayla8024 n贸i: 2222222222222222233333 org anak 222222222222222
@nguyenthao6625 n贸i: 2
@thuonglovan9139 n贸i: h谩 h谩
@khucquynh6862 n贸i: 馃槀
@Eto_Erris n贸i: Russian music lol
@hanhlam4676 n贸i: 1+1=2
@hanhlam4676 n贸i: 2
@peramtz9719 n贸i: 1+1-2
@nyt4679 n贸i: 11
@navy1481 n贸i: 1+1=2
@augaug9312 n贸i: 馃憥馃憥馃憥馃憥馃憥馃憥馃槨馃槨馃槨馃槨馃槨No1+1=2
@ahsbakx n贸i: 1+1. 2
@ahsbakx n贸i: 1+12
@adamhaq607 n贸i: V 馃槻
@danchoi-_- n贸i: Vinh: 1+1= hai ng贸n tay c峄 saitama
T么i: 1+1= V h岷
@user-jt4fv6or6k n贸i: 1+1=2
@user-jt4fv6or6k n贸i: 馃槓馃槀馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ2
@user-jt4fv6or6k n贸i: 馃槓馃槀馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@GiangNguyen-il3qh n贸i: 1+1=2 m脿
@deodem85 n贸i: 1+1=2
@hieple2401 n贸i: 2
@VuongNguyen-ev1il n贸i: 2 m脿 anh Vinh
@angcao1251 n贸i: 5 la m茫 h岷 tr峄漣
@zagamabbas8831 n贸i: 2 ok
@TrangLe-cj1ut n贸i: 2
@NghiaLe-bo7th n贸i: Em c农ng h峄峜 l峄沺 1 n猫
@user-cv2ek9im7m n贸i: Th岷 bi岷縯 5+5 b岷眓g m岷 kh么ng 馃榾
@NghiaLe-bo7th n贸i: Anh v岷玭 ch啤i 啤i t么i c贸 h峄峜 l峄沺 1 n猫
@moonchannel2537 n贸i: 2
@hungkimaiosima350 n贸i: 1+1=V ?
@khangan4471 n贸i: Ngu th岷 h峄峜 l岷 tr瓢峄漬g m岷 non lu么n 膽i vinhMc 啤i馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@Camerawoman610 n贸i: 1+1= 3 anh vinh 啤i
@user-cv2ek9im7m n贸i: 膼煤ng , 1+1=3馃槇馃槇馃槇
@Camerawoman610 n贸i: B峄ヽ nh岷 k煤n b岷 bay m脿u anh vinh 馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@user-gx5hh1vb4v n贸i: 1+1=2薪邪褋褌褟
@tungo4032 n贸i: Anh
@lloydpadayhag2801 n贸i: You鈥檙e. Smart. 鉂ゐ煄夝煒. Merry. Christmas鉂ゐ煒
@PhuLe-ol9gq n贸i: 1+1=2鉁嬶笍馃槕鉁嬶笍
@wyrllarapunzel2134 n贸i: What?
@lethanhdat51 n贸i: 1+1=11
@loihoa5399 n贸i: 10 膽i峄僲 c峄 Vinh 膽芒y
@trangminh8946 n贸i: ? =v
@trangminh8946 n贸i: 1+1 =2
@duynguyenuc9795 n贸i: V L脌 VINH MC
@bangtran8582 n贸i: 1+1=2ong
@LuizSilva-te1uv n贸i: 馃槀
@phuongduy5034 n贸i: th芒y qu谩 anh vinh 啤i
@gurnoorgillgamer7298 n贸i: 1+1=2 鉁屸湆鉁屸湆
@giaphucngophuc3511 n贸i: Qu谩 d峄 岷箃 1+1
@ThaoTran-jf3nd n贸i: =3
馃槀
@Emojis_cat162 n贸i: =2ma
@kukiniz_ n贸i: 1+1-2
@Could_kit4543 n贸i: 1+1 th矛 b岷眓g 2 ghim e ik a
@tuanphamcong1179 n贸i: 2
@chieuaouc n贸i: Anh y锚u m峄檛 s岷縫 l脿m sao h岷 m峄檛 c岷璾 m峄檛 m谩i nh脿 ch峄 kh么ng ph岷 v峄沬 hai s峄 v峄沬 ai m脿 like
@ucLamTai n贸i: uhesfdj1+1=2
@ilirsula1165 n贸i: 1+1=2馃う馃う馃う馃う馃う馃う馃ぃ馃槏
@stranelivor4319 n贸i: -50 IQ
@ngochuyennguyen1854 n贸i: 1+1=111110
@GiangTran-pq3jv n贸i: Anh Vinh h峄峜 d峄憈 th岷璽 saitama cho bi岷縯 b岷眓g 2 m脿 ko bi岷縯 d峄憈 thi峄噒
@domcahrabal2770 n贸i: 馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@hgpinata1810 n贸i: 2
@ngathuy848 n贸i: 茽 1 c峄檔g 1 b岷眓g 5 la m茫 脿 :)))))))))
@danielbayonne9130 n贸i: 鉁岋笍鉁岋笍鉁岋笍鉁岋笍
@NhanTran-ye2pz n贸i: V v v v
@doremon2246 n贸i: Vvvv
@jamesrandall5133 n贸i: It鈥檚 not like a v It鈥檚 2
@mohamedelhalabi7913 n贸i: 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
321
@user-sz4tg5bk3z n贸i: 1+1=?馃槇馃槇馃槇
@user-cv2ek9im7m n贸i: 1+1=3馃槇馃槇馃槇
@Camerawoman610 n贸i: 2
@tinoithuong2714 n贸i: 1
@xaan252 n贸i: Wow 1+1=5
@reimu98hikase3_touwinxrider n贸i: B脿i n脿y d峄 mad
@datquoc7603 n贸i: Tui ki峄僽 : amyzing goodjop
N岷 tui : BRUSH
@BinhNguyen-nk5ex n贸i: H岷oooooooooooo
@leanhsonca2111 n贸i: 1+1=2,anh Vinh 啤i
@thiloanpham6317 n贸i: 1+1=2
@user-td3jl5xn7f n贸i: 2
@quyminh2009 n贸i: h岷 vinh 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@lebachbaoan8302 n贸i: 1+1=2
@Miu12344 n贸i: 1+1m脿 kh么ng bi岷縯 b岷眓g m岷
@angheladelina2771 n贸i: 1+1=2? 馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ馃ぃ
@Ni_Kto638 n贸i: I am the one who knows the translation of this song ;馃椏
@CrystalShark0005 n贸i: NANI!!!! A+
@duyeenvu2522 n贸i: Tr啤虁i 啤i 1+1=2
@NguyenNguyen-vt5fh n贸i: s峄 l脿 m茫 v l脿 n膬m:)
@anhhuynh8942 n贸i: 2
@junem.9579 n贸i: 2 po
@davidsondelva4377 n贸i: 1 + 1 is 2
@ThaoNguyen-fn1fi n贸i: 峄 sao ra v v岷瓂
@vananhlamoan8870 n贸i: Ai th岷 1+1=2 th岷 m矛nh l脿m 膽煤ng th矛 nh岷痭 v脿o 膽芒y 7馃憞馃憞
@quyminh2009 n贸i: 馃槀馃槀馃槀馃槀馃槀
@funlishteampower1026 n贸i: What 1+1=V
@vunhat576 n贸i: anh vjnh 1+2+9+100+2309=
@phannguyen2923 n贸i: M峄檛 c峄檔g m峄檛 b岷眓g hai m脿 anh gi ch峄 v lu么n h岷 vinh
@user-cv2ek9im7m n贸i: H矛nh nh瓢 膽贸 l脿 s峄 la m茫 馃檪
@user-cv2ek9im7m n贸i: M脿 ch岷痗 l脿 k ph岷 膽ang vi岷縯 s峄 la m茫 膽芒u
@baongoctran122 n贸i: 1+1=5
@LinhTran-eh5nl n贸i: 1+1=2 d峄 岷筩
@truongngocgiaungocngan9651 n贸i: 1+1=2
@Huymotlan n贸i: 1+1=1 :))
@thaibaovunguyen7438 n贸i: baw
@jorgeGutierrez-up2fn n贸i: 1 + 1 = 2
@user-rt7ie8dj1r n贸i: 1 喙勦笖喙 2 喔勦箞喔
@user-rt7ie8dj1r n贸i: +1 喙勦笖喙
@user-rt7ie8dj1r n贸i: +1 喙勦笖喙 2
@Mon47477 n贸i: H岷 Vinh:)))
@user-cv2ek9im7m n贸i: Wow g岷穚 l岷 con ch峄搉 bi岷縯 n贸i n猫 馃檪
@fibossssssss1773 n贸i: 1+1=2
@huggywuggy9549 n贸i: 1+1=2
@keslerortega5339 n贸i: 1+1es2xd
@doors1219 n贸i: V.
@N00B_SAIB0T n贸i: WTF did i just watch!!?
@PreCannedWaffles n贸i: I didn't think it was possible to have a brain aneurysm and genuinely lose brain cells at the same time but here we are
@ozgeugur9166 n贸i: 馃槺馃憤10000000000000000000000000000
@bensonblockmango n贸i: Tui h峄峜 n贸 l脿 1+1=11 b峄痑 l1馃ぃ
@wendymontoya6515 n贸i: 馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆馃樆
@user-ts4xt9yp5f n贸i: 1梅1=2
@hunglo7588 n贸i: 1+1=2

Xem t岷璸 phim kh谩c