LK HÀNH TRÌNH TRỐNG CƠM – THIỆN NHÂN vs NGỌC TRANG vs THU HẰNG : VÒNG ĐÔI ĐẦU – GHVN 2014

Loading...

Giọng Hát Việt Nhí 2014 – Season 2: Vòng Đối Đầu tập 2. Thí sinh Thiện Nhân đối đầu với Ngọc Trang và Thu Hằng qua bài hát Liên khúc Hành trình trống cơm.
. The Voice Kid of Viet Nam 2014 – Season 2: The Battle – Eps 2
Website chính thức:
Fanpage chính thức :

image LK HÀNH TRÌNH TRỐNG CƠM - THIỆN NHÂN vs NGỌC TRANG vs THU HẰNG : VÒNG ĐÔI ĐẦU - GHVN 2014