Phân Tích Vụ KHOA PUG với JOHNNY DANG – Ai Đúng, Ai Sai?

Vương Phạm lên tiếng nói sự thật Ai Đúng, Ai Sai? GÓC NHÌN KINH DOANH, HỌC ĐƯỢC GÌ SAU VỤ KHOA PUG VÀ JOHNNY DANG. Phân tích chi tiết câu chuyện đồng tiền DBZ coin 2021

Video Vuong Pham lên tiếng sự thật vụ này

Toàn cảnh drama giữa Khoa Pug và Johnny Đặng | Lừa 35 tỷ, tiền ảo rớt giá

https://youtu.be/t0IRGWlQYW0

Johnny Đặng Phải Đóng Cửa Tiệm Vàng, Đồng DBZ Sắp Biến Thành R.á.c Vì Khoa Pug?

THẮNG TRƯƠNG 47 : GÓC NHÌN KINH DOANH, HỌC ĐƯỢC GÌ SAU VỤ KHOA PUG VÀ JOHNNY DANG.

Xem tập phim khác